Η ναυτιλία των Ελλήνων πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο  εν μέσω μίας κάκιστης ναυλαγοράς που ανακάμπτει ελαφρώς, καθώς επίσης και να διατηρήσει το σημαντικό ποσοστό του 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας

Page 1 of 3

World Shipping news for the marine professional. Read shipping news online.