Στη δημιουργία περισσοτέρων από 65 νέων θέσεων εργασίας στοχεύει η νέα πρωτοβουλία των Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO), που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Page 39 of 46

World Shipping news for the marine professional. Read shipping news online.